VOXPSYCHÉ s.r.o.

Ambulancia klinickej, poradenskej a dopravnej psychológie, psychoterapia, biofeedback, psychologická osveta a vzdelávanie

a

SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
/ Ponuka - Dagmar Ivanova - Nitra /


Myšlienka o založení pracoviska, ktoré bude poskytovať okrem psychologickej starostlivosti aj špeciálno – pedagogickú starostlivosť vznikla na základe skúseností odbornej zástupkyne spoločnosti, PhDr.Zdenky Kubišovej zo súbežnej praxe v Okresnej pedagogicko – psychologickej poradni vo Veľkom Krtíši (od r. 1991), na základe skúseností, že mnohí dospelí pacienti so psychickými poruchami mali drobné alebo väčšie, ale riešiteľné problémy v školskom veku a prevencia by mohla predísť vážnejším duševným poruchám v dospelosti, na základe skúseností s deťmi a dospelými, ktorí absolvovali neurofeedback tréning a u ktorých sa podstatne zlepšila kvalita života a mohla by sa zlepšiť viac, keby boli včas, správne, operatívne a súbežne ošetrené aj ich školské problémy. Ide o myšlienku komplexnej starostlivosti najmä u detí s poruchami učenia. Na súvislosti porúch učenia a správania v detstve s neskoršími komplikáciami v dospelosti ako aj na štatistické údaje o počte vyšetrených detí u psychiatra a počtoch detí ošetrených v poradenských zariadeniach v sieti škôl poukázala v záverečnej práci špecializačného štúdia v poradenskej psychológii v práci:

„Globálny pohľad na psychologické poradenstvo pri poruchách pozornosti, učenia a správania."Výročná správa o činnosti 1.1.2016-31.12.2016

Výročná správa


Monitorovacia správa – plnenie programového rozpočtu Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva, komentár k 30.6.2017

Monitor rozpočtu


Výročná správa o činnosti 1.1.2015-31.12.2015

vyrocna_sprava_2015.pdf


Monitorovacia správa – plnenie programového rozpočtu Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva, komentár k 30.6.2015

Monitor rozpočtu-2015.pdf


Výročná správa o činnosti 1.1.2014-31.12.2014

vyrocna_sprava_2014.pdf


Návrh rozpočtu pre rok 2015

navrh_rozpoctu.pdf


Monitorovacia správa – plnenie programového rozpočtu Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva, komentár k 30.6.2014

Monitor rozpočtu.pdf


Výročná správa o činnosti 1.1.2013-31.12.2013

vyrocna_sprava_2013.pdf


Monitorovacia správa – plnenie programového rozpočtu Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva, komentár k 30.6.2013

Monitor rozpočtu.pdf


Výročná správa o činnosti 01.09.2011-31.12.2012

Výročná správa.pdf


  Prezentujeme Vám ponuku špeciálnopedagogických služieb realizovaných PaedDr. Dagmar Ivanovou:

   1. Starostlivosť o deti:
  • Doučovanie
  • Učenie sa učiť
  • Tréningy pozornosti, pamäte, špecifických funkcií (biofeedback,CogniPlus, KUPOZ, pracovné listy a pod.)
  • Pomoc deťom s poruchami učenia v oblasti čítania, písania, pravopisu, počítania (DysCom, SFUMATO, pracovné listy na prevenciu porúch učenia a tréning špecifických funkcií, zapríčiňujúcich poruchy učenia a pod.)
  • V spolupráci so SCŠPP Voxpsyché psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia pre deti do 15 rokov
  • Poradenská činnosť pre deti i rodičov

   2. Starostlivosť o dospelých (manažéri, študenti
  • Zlepšenie pozornosti, schopnosti relaxovať a pod. biofeedback tréning a CogniPlus aj v rámci starostlivosti firiem a zariadení o svojich zamestnancov
  • Poradenstvo v oblasti porúch učenia a pozornosti u dospelých

   3. Prednášková činnosť:
  • Zameraná na prácu s deťmi s pedagogickými potrebami pre školy, občianske združenia ap.
 • 2. prednášky a workshopy pre učiteľov so zameraním na individuálne začlenených žiakov (legislatíva, dokumentácia, správy, IVVP, metódy a formy práce s deťmi).


Kontakt:
ivanovadasa1@gmail.com, č.t. 0907 737 571 - ak sa nedovoláte, pracujem,
prosím, pošlite stručnú sms, zavolám :-)
PaedDr. Dagmar Ivanová, Pivovar, Nitra.

Dáša Ivanová – špeciálny pedagóg - facebook

Teším sa na stretnutie s Vami!

na stiahnutie:Voxpsyché, s.r.o. | voxpsyche@voxpsyche.eu | IČO:43880134 | DIČ:2022502933

"Náš rozum, ktorý občas nechce veriť v zázraky, je sám o sebe zázrakom."

obsah: PhDr. Zdenka Kubišová | webdesign: ©2012 Ing. Máťušová Erika < matusova.e@gmail.com >