VOXPSYCHÉ s.r.o.

Ambulancia klinickej, poradenskej a dopravnej psychológie, psychoterapia, biofeedback, psychologická osveta a vzdelávanie

a

SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA


Carlos Sapulveda .....

je španielsky psychológ, psychoterapeut s výcvikom v bioenergetike, tanečník a učiteľ flamenca. Žije v Seville a vedie flamenkové sebarozvojové a terapeutické kurzy na území Španielska a v niekoľkých ďalších európsych krajinách.
V Čechách spolupracuje s Helenou Bezděkovou, psychologicčkou a psychoterapeutkou, absolventkou autorského herectva na DAMU, ktorá pracuje v súkromnom terapeutickom centre Terapie info v Prahe a ktorá sa tiež zaoberá tanečnou a pohybovou terapiou, venuje sa rozvoju a vzdelávaniu dospelých, vedie tanečné kurzy a rozvojové programy.

Carlos Sapulveda vyvinul vlastný tanečno – terapeutický spôsob využitia flamenca – Autoestima flamenca. Metóda významne prispieva k zlepšeniu sebavedomia, sebavyjadrenia a komunikácie, odstraňuje strach zo spontánneho prejavu. V rámci tanečnej terapie s metódou Autoestima flamenca Carlos Sapulveda dosiahol zlepšenie psychického stavu u chronických psychiatrických pacientov, u detí s poruchami vývinu, autistických detí, u seniorov, marginalizovaných žien a skupín. Metódu odporúča používať ako doplnok psychoterapie.<== späť


Voxpsyché, s.r.o. | voxpsyche@voxpsyche.eu | IČO:43880134 | DIČ:2022502933

"Náš rozum, ktorý občas nechce veriť v zázraky, je sám o sebe zázrakom."

obsah: PhDr. Zdenka Kubišová | webdesign: ©2012 Ing. Máťušová Erika < matusova.e@gmail.com >